انجام پایان نامه | انجام مقاله
مشاوره نگارش پایان نامه
پس از تصویب پروپوزال توسط دانشگاه، مراحل زیر توسط موسسه علمی و پژوهشی شکوفا اندیش انجام خواهد شد. امضای قرارداد با دانشجو  قسط بندی مبلغ قرارداد تحویل مرحله به مرحله پایان نامه جهت مطالعه دانشجو

 

کلمات کلیدی:

مشاوره پایان نامه و مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و مشاوره انجام پایان نامه دکتری و مشاوره انجام مقاله