انجام پایان نامه | انجام مقاله
نوشتن پروپوزال پایان نامه
پس از تایید اولیه استاد راهنما مبنی بر نوشتن پروپوزال موضوع انتخابی در مرحله قبل، نوبت به نگارش پروپوزال در قالب فرمت دانشگاه محل تحصیل متقاضی می رسد. از آنجایی که شعار موسسه علمی و پژوهشی شکوفا اندیش دقت، صحت و ...

 

کلمات کلیدی:

سفارش پروپوزال ،نحوه نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد ، نحوه نگارش پروپوزال کارشناسی دکتری ،سفارش پروپوزال