انجام پایان نامه کارشناسی ارشد


بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد سفارش آنلاین انجام پایان نامه

   انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد  شناسایی و انتخاب مواد |انجام پایان نامه دکتری مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد

مشاوره پایان نامه مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد|موضوع پایان نامه مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد

گرايش شناسايی و انتخاب مواد

  مجموعه‌ای از دروس نظری، آزمايشگاهی پيشرفته و پروژه تحقيقاتی می‌باشد که به منظور طراحی و بهينه‌سازی مواد مهندسی و پژوهش در ارتباط با خواص و روش ساخت آنها برنامه‌ريزی شده است. هدف از آموزش اين مجموعه، تربيت نيروی انسانی مورد نياز مراکز تحقيقاتی، صنعتی و آموزش عالی می‌باشد. فارغ‌التحصيلان اين دوره می‌توانند در زمينه‌های ذيل فعاليت داشته باشند.

  الف- طراحی، شناسايی و انتخاب مواد

  ب- تحقيق در روشهای ساخت به منظور بهينه‌سازی خواص فيزيکی و مکانيکی

  ج- تحليل تخريب مواد و ارائه روشهای مناسب برای جلوگيری از آن

 سرفصل دروس

دروس کارشناسی ارشد گرايش شناسائی و انتخاب مواد

    تغيير حالتهای متالورژيکی
    خطاهای اندازه‌گيری
    نفوذ در جامدات
    فرايندهای انجماد
    مکانيزمهای مقاوم شدن
    نقص شبکه
    متالوگرافی با اشعه ايکس و آز مايشگاه
    ترموديناميک پيشرفته مواد
    متالوگرافی پيشرفته و آناليز سطوح و آز مايشگاه
    مطالب ويژه

 

انجام پایان نامه مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد

انجام پایان نامه |سفارش انجام پایان نامه  مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد

Copyright 2013-2017 ©shokofaandish.ir