Google+ انجام پایان نامه مهندسی صنایع ایمنی صنعتی
sitemap

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد


بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد سفارش آنلاین انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ایمنی صنعتی |انجام پایان نامه دکتری مهندسی صنایع ایمنی صنعتی

مشاوره پایان نامه مهندسی صنایع ایمنی صنعتی|موضوع پایان نامه مهندسی صنایع ایمنی صنعتی

 

ایمنی صنعتی (به انگلیسی: Industrial Safety) رشته‌ای است گسترده که به مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی گفته می‌شود که با به کار گرفتن آنها می‌توان نیروی انسانی و سرمایه را در برابر خطرات گوناگون در محیط‌های صنعتی به گونه‌ای مؤثر و کارا نگهداری کرد و به این وسیله یک محیط کار و صنعت بی خطر و سالم برای افزایش کارایی کارکنان به وجود آورد. مهندسی ایمنی عبارت است از مقررات یا نظامی که برای کاهش وقوع حوادث از طریق حذف یا کنترل خطرات بکار می‌روند.

تا قبل از دهه ۱۹۷۰ مهندسی ایمنی بخشی از مهندسی کنترل محسوب می‌شد. در این دوران هنوز دانش ایمنی همگام با سایر علوم مرتبط با کنترل فرایند پیش نرفته بود. با وقوع حوادث فاجعه بار در صنایع و کارخانجات شیمیایی از جمله کارخانه ۱۹۷۴Flixborough: در انگلستان و شکل گیری تدریجی سیستم مدیریت HSE توسعه دانش ایمنی به عنوان یک بخش مستقل مورد نظر قرار گرفت.

 

مهم ترین اهدافی که در حرفه ایمنی دنبال می شوند، به قرار زیر می باشند:

 

  •  مشخص کردن خطرات و ارزیابی شرایط ایجاد خطر و عملکردهای ناامن و خطرزا
  •   توسعه روش های کنترل خطرات (برنامه ها و فرآیندها)
  • ارزیابی برنامه های کنترل خطرات
  • پیاده سازی سیستم های مدیریت ایمنی

 

دروس تخصصـــی:

 

  • بعضی از دروس مهم تخصصی گرایش ایمنی صنعتی عبارتنداز:
  • حفاظت صنعتی (Industrial Safety)
  • عوامل فیزیکی محیط کار (Work Area Physical Factors)
  • ارگونومی (Ergonomy)
  • عوامل شیمیایی محیط کار (Work Area Chemical Factors)
  • ایمنی در برق (Electric Safety)

 

 

 انجام پایان نامه مهندسی صنایع ایمنی صنعتی

انجام پایان نامه | سفارش انجام پایان نامه مهندسی صنایع ایمنی صنعتی

 

 

مطالب مرتبط

 

انجام پایان نامه و انجام مقاله   انجام پایان نامه و انجام مقاله   انجام پایان نامه و انجام مقاله   انجام پایان نامه و انجام مقاله ISC   انجام پایان نامه و انجام مقاله ISI
انجام پایان نامه و انجام مقاله   انجام پایان نامه و انجام مقاله   انجام پایان نامه و انجام مقاله   انجام پایان نامه و انجام مقاله   انجام پایان نامه و انجام مقاله

انجام پایان نامه