مدیریت صنعتی را می توان بر سه اصل زیر استوار دانست
1. فنی و تکنیکی 2. مالی 3. رفتاری و اجتماعی

در ادامه به معرفی برخی از عنوان های دروس رشته مدیریت صنعتی می پردازیم:

مدیریت مالی، روانشناسی صنعتی، حسابداری صنعتی، بازاریابی و مدیریت بازار، زبان تخصصی، کنترل کیفیت آماری، سیستم‌های خرید و انبارداری و توزیع، کنترل پروژه، طرح‌ریزی و تعمیرات و نگهداری، کارسنجی و روش‌سنجی، مدیریت کارخانه، حفاظت صنعتی، بررسی اقتصادی طرح‌های صنعتی، روابط صنعتی، فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، بازاریابی بین‌المللی، بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

مدیریت صنعتی شاخه‌ای از مدیریت است که مدیران نیروی انسانی سازمان‌های صنعتی را تربیت می‌کنند و دارای سه بعد اصلی:

فنی وتکنیکی
مالی
رفتاری و اجتماعی می‌باشد.
اختلاف۱۲ واحدی با رشته مدیریت دولتی دارد. به بررسی نحوه قرار گرفتن ماشین آلات و بهره وری آنها توجه دارد. توجه اساسی به واحدهای صنعتی و همچنین کارگرها و نحوه انجام کار و چالش‌های کارگری توجه دارد. هدف از این رشته تحصیلی تربیت افرادی می باشد که بتوانند با دیدگاهی مدیریتی سازمان های صنعتی را مدیریت نمایند. متأسفانه امروزه در واحد های صنعتی ایران افرادی از گروه های فنی و مهندسی همچون مهندسی صنایع ، مکانیک و ... به مدیریت این واحد ها انتخاب می شوند که کارایی مدیریتی کافی نداشته و سیستم های مدیریتی آن ها بسیاز شبیه دوران انقلاب صنعتی می باشد و رابطه ای رسمی بسیار غیر قابل انعطاف و غیر انگیزشی در واحد های تحت امر خویش پیاده می نمایند. شاید ضعف مدیریتی کشورمان در بخش های دولتی و خصوصی عدم استفاده از فارغ التحصیلان رشته های مختلف مدیریتی همچون: مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت دولتی و ... و در عوض بهره گیری از سایر رشته های تحصیلی غیر مرتبط (هر چند مهندسی) می باشد.

توضیحات بیشتر راجع به هر درس:

مدیریت مالی: هدف این درس تعلیم روشها و تکنیکهای متداول مالی به دانشجویان است تا بتوانند با بهره برداری از آن در تصمیم گیریهای مالی در سطح مدیران مالی مؤسسات انجام وظیفه نمایند. به طور کلی در اداره امور سازمانهای بازرگانی تنها انجام شرح وظایف مربوط به مدیران مالی کافی نیست. تکنیکها و روشهای متداول مالی یکی از مهمترین ابزارهایی است که مدیران مالی باید بدانند تا بتوانند در حفظ و حراست و بکار گرفتن منابع مالی مؤسسات خصوصی یا ملی شده که جزء منابع ملی جامعه است حداکثر کارایی را داشته باشند.

روانشناسی صنعتی: مطالعه رفتار آدمی در جنبه هایی از حیات که به کار مربوط میشود و بهره گیری از دانش حاصل از رفتار آدمی جهت به حداقل رسانیدن مشکلات وی در کار.

حسابداری صنعتی: هدف از درس حسابداری صنعتی آشنا ساختن دانشجویان با ماهیت هزینه ها و سایر اطلاعات اقتصادی و موارد استفاده مدیریت از این اطلاعات می باشد. در این درس مخصوصاً روی بسط و توسعه اطلاعات مربوط به قیمت تمام شده و نحوه استفاده از آن در امر تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی و کنترل عملیات در مؤسسات صنعتی تأکید گردیده است.

بازاریابی و مدیریت بازار: هدف از این درس آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم کلی مدیریت بازار و کاربرد آن در رابطه با بیمه و نیازهای جامعه در جهت خودکفایی و رفع نیازهای مادی و معنوی و با توجه به شرایط موجود از نظر فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی مدیریت بازار عبارتست از تجزیه و تحلیل فرصتها ، برنامه ریزی ، اجرا و کنترل برنامه ها با هدف ایجاد و حفظ مبادلات مطلوب در بازارهای هدف به منظور نیل به اهداف سازمان می باشد.

زبان تخصصی: هدف: آموزش لغات، اصطلاحات، و متونی ازمنابع متداول رشته های مختلف مدیریت و حسابداری به منظور توسعه معلومات دانشجویان جهت استفاده از منابع علمی و فنی رشته تحصیلی مربوط به زبان انگلیسی به ترتیبی که دانشجویان بتوانند با سرعتی متناسب متون انگلیسی مربوط به رشته تحصیلی خود را بخوانند و در حد مطلوب مفاهیم آن را درک کنند. زبان تخصصی در مدیریت صنعتی شامل زبان تخصصی1 و زبان تخصصی2 می باشد.

کنترل کیفیت آماری: هدف: آشنائی دانشجویان با نحوه عملکرد مرغوبیت در واحدهای آماری کنترل کیفیت به منظور بهبود مرغوبیت کالا

سیستم‌های خرید و انبارداری و توزیع: هدف: آشنائی دانشجویان با نحوه خرید کالا،انبار آن و توزیع آن.

کنترل پروژه: هدف: آشنایی دانشجویان با روشهای کنترل پروژه و هدایت آن با استفاده از تحلیلهای مقداری

طرح‌ریزی و تعمیرات و نگهداری: هدف: شنایی دانشجویان با مفاهیم اساسی و سیستمهای طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات موجود در راههای تولیدی

کارسنجی و روش‌سنجی: هدف: آشنایی دانشجویان با مفاهیم اساسی کارسنجی، مطالعه روشها و زمان سنجی، نحوه محاسبه و نگهداری زمانهای استاندارد و تأثیر آن در بهبود عملکرد سازمانهای صنعتی و تولیدی

مدیریت کارخانه: هدف:آشنایی با چگونگی مدیریت کارخانجات.

حفاظت صنعتی: هدف:آشنا شدن دانشجویان با عوامل، عناصر، خطرات و عوارضی که در محیط کار وجود دارد و نحوه مقابله با آنها به صورتی که نیروی انسانی شاغل در محیط کار احساس امنیت کرده و کارایی اش را از دست ندهد.

بررسی اقتصادی طرح‌های صنعتی: هدف: آشنایی دانشجویان با نحوه بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی، مطالعه امکان پذیری فنی و اقتصادی به صورت کار گروهی.

روابط صنعتی: هدف:آشنائی دانشجویان با نحوه رابطه کارگر و کارفرما در صنایع

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم: هدف: آشنا کردن دانشجویان با ضرورت تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم، و همچنین شناخت مفاهیم سیستم، تفکر سیستمی، رویکرد سیستمی، نظریه عمومی سیستمها، علوم کنترل وارتباطات و کاربرد هریک از آنها در سازمان و سرانجام آشنایی با محتوای فراگردها، و ابزارهای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

بازاریابی بین‌المللی: هدف:کسب دانش در بازاریابی بین‌المللی به منظور پیشنهاد راه حلهایی برای افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی که در حال حاضر در صد کمی از کل صادرات را تشکیل می دهد و صدور مطلوب تر فراورده های نفتی تا حد مورد نیاز جامعه کنونی کشور

بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان: هدف:آشنائی دانشجویان با تجزیه و تحلیل جامع نسبت بین ستاده به داده در سازمانهای صنعتی و بازرگانی

پروژه: هدف: الف. آشنایی عملی دانشجو با مسایل یک سازمان خاص و نحوه کار در آن ب. تطبیق دروس تئوری و تخصصی با مسایل عینی ج. برقراری ارتباط بین جامعه و مرکز آموزش عالی از طریق مبادله اطلاعات علمی و تجارب علمی د. پیدا کردن مشکلات و بیان راه حل برای رفع نارسائیها و هرچه کاراتر کردن سازمان

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید