انجام پروژه عمران آب
این دوره (کارشناسی) به منظور تربیت متخصصانی تدوین شده‌است که بتوانند در زمینه‌های شناخت منابع و انجام پایان نامه عمران آب و کنترل و بهسازی کیفیت منابع آب اطلاعات لازم را به دست آورند تا بتوانند در مراحل مختلف طراحی، نظارت و مدیریت پروژه‌های آب کار کنند. با توجه به اینکه توسعه کشور در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی، عمران و غیره بستگی به میزان آب قابل استفاده دارد می‌توان صنعت آب را در ایران در زمره صنایع مادر به حساب آورد. داوطلبان ورود به این دوره‌ها باید در دروس ریاضی، فیزیک و شیمی دبیرستان قوی بوده، علاقه‌مندی و استعداد لازم (خصوصا در زمینه طراحی) را داشته باشند. دروس این دوره‌ها به صورت عمومی، پایه، اصلی، تخصصی، انتخابی و کارآموزی (کارآموزی صحرایی پروژه تخصصی و کارآموزی تخصصی) است. بعضی دروس اصلی و تخصصی این گرایش‌ها عبارت‌اند از:

مکانیک خاک
هواشناسی
هیدرولیک
هیدرولوژی
آبهای زیرزمینی
سدهای کوتاه
مهندسی پی

تعریف و هدف گرایش مهندسی عمران-آب
با توجه به اینکه توسعه کشور در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی،عمران و …بستگی به میزان آب قابل استفاده دارد، می‌توان صنعت آب در ایران را در زمره صنایع مادر به حساب آورد. دورۀ کارشناسی ارشد آب به منظور تربیت متخصصانی تدوین شده است که بتوانند در زمینه‌های شناخت منابع آب و کنترل و بهسازی کیفیت منابع آب اطلاعات لازم رابه دست آورند تا بتوانند در مراحل مختلف طراحی، نظارت و مدیریت پروژه‌های آب کار کنند.
این دوره کارشناسی ارشد خود شامل سه گرایش اصلی هیدرولیک، هیدرولوژی و مدیریت و برنامه­ ریزی منابع آب می­ باشدکه دارای واحدهای اجباری مشترک بوده و در دروس اختیاری، دانشجو می­تواند در یکی از این سه گرایش اصلی واحدها را بگذراند و تخصص پیدا کند. لازم به ذکر است که این دوره کارشناسی ارشد، تنها مخصوص رشته مهندسی عمران نبوده و از میان مهندسین مکانیک(حرارت و سیالات) و کشاورزی(آبیاری) نیز دانشجو می­ پذیرد.
ارتباط این گرایش با سایر گرایش های کارشناسی ارشد
این دوره می­ تواند مکملی برای دوره­ های دیگر کارشناسی ارشد عمران باشد که مهمترین آنها سازه‌های هیدرولیکی و سازه‌های دریایی است.
دروس اصلی کارشناسی ارشد و دروس مهم مورد نیاز برای این گرایش از دورۀ کارشناسی
در گرایش آب نیز مانند سایر گرایش‌های کارشناسی ارشد عمران، تعداد واحدهای مقطع کارشناسی ارشد در دوره پژوهش ­محور برابر 32 واحد است که شامل 24 واحد دروس تئوری و عملی، 2 واحد سمينار، و 6 واحد پايان­ ٧ری، وشد دی و کش پژوهشبیار. لج ونار، و 6 من گايا؈نار، و، در دروس اد را ب ل، اا واسی ار، دسند ؈س ­ وای، و ڶ ڹمک؇ا ود ن اروسه باشند.>درو
در گریش‌ه؆یز ‌رشنر دروس اطاه
مواا؁صدرولیک، ی، تا؁صدرولیک، هیدراه
مه٪ا؁صداشٴ سازرا …رص رشته ممنا وییود٪قاا واحریزی م(1)یک خ؅چبید عخارشری و در دروس از برای این ش‌ه؆یز ‌رشنژسیرولیک، ی،یڱوس عموییود٪قا؅ پروحریزی م(2) عژی
آبهای زیه رشته م و ک؅تراشٴ ی ءپژوشده ولیکا ايهید مختلرولیک، ی؇ میکی س />س آب وهسازی کیفیت مد ل۪اس> تاق؅کخت کیفیت مد رشته مار،ت رشخت/>آبواژ٢ب ماینکه کیفیت م ت.....دسی پی

< "> < "> < if]--> t>